nLink som har lansert borerobot

Gratulerer til Håvard, Tomas og Konrad i nLink som har lansert boreroboten i dag! Det har teke omlag 2 år å få fram teknologien, og mange gode hjelparar har støtta opp om gründerane på vegen. VRI Sogn og Fjordane har vore ein av dei. Framtida er spennande med mange mulegheiter, og vi hjelper gjerne til igjen ved neste korsveg!

Sjå Sogn Avis-artikkel

VRI inviterer til informasjonsmøte om Velferdsteknologi og næringsretta IT-utdanning, 24.-26.-og 27.februar

IT-forum Sogn og Fjordane og samarbeidspartnarar (VRI, Innovasjon Norge, NHO) inviterer næringslivet i Sogn og Fjordane til dialogseminar for å diskutera nye marknader og moglegheiter for næringslivet i fylket.

Vi vil fokusere på to tema som har vorte aktualisert gjennom fylkesomfattande arbeid den siste tida, som er ynskje om å etablera ei næringsretta IT-utdanning og ei auka satsing på velferdsteknologi i kommunane.

Vi trur alle som lagar og/eller leverer løysingar innan IT vil ha stor nytte av å vere med på dette.

Bedrifter kan, ved å delta på eit av desse møta, vere med og setje premissar for eventuelt å få høgskuleutdanning her i fylket som kan levere kvalifiserte arbeidstakarar til bedriftene sine.

Og: Velferdsteknologi er eit svært felt, der det kjem til å bli bruk for innovasjon og leveransar av produkt og tenester frametter. Leverandørar har høve til å posisjonere seg, og eit nyttig første steg er å kome på dette møtet.

Sjå program og meld deg på her: http://www.it-forum.no/Arbeidsgrupper/Info?i=887a3200-e595-4f2e-b209-242cda3bf7cd

Vel møtt!

Seminar 03.03 kl 09:30 i Sogndal: Lokalmat – bestilling, pakking, transport og historiefortelling

Her er info og agenda til seminaret 03.03.2015

Årets viktigste seminar for deg som er opptatt av lokalmat!

Gjennom prosjektet VRI3 (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) ved Njøs næringsutvikling og Vestlandsforskning  ønsker vi å arrangere et Seminar 03.03.2015 i Sogndal.

Seminaret skal identifisere og drøfte utfordringer og løsninger innen emner som «Tilgang til og distribusjon av lokalmat (- varetilbud, bestilling og transport)».

Det finnes et utall av prosjekter i vår region (og i andre regioner) som har forsøkt å løse utfordringene i forbindelse med det å produsere, omsette og distribuere lokalmat.

Dette seminaret skal bidra til å løse «flaskehalser» slik at vi nå kan få dette til! 

I tillegg til å jobbe i Vestlandsforskning eier og driver undertegnede Fjærland Fjordstove Hotell som har en betydelig satsing i å tilby lokale matprodukter til sine gjester.

Fjærland Fjordstove Hotell er nettopp ferdig med den tredje sesongen der jeg fokuserer på lokalprodusert og lokalt tilberedt mat. Siste sesong opplevde jeg en tredoblet matomsetning og et solid overskudd.

Som bruker (videreforedler og tilbyder) av lokalmat ønsker hotellet å foreta alle bestillinger av lokalmat fra et sted (f.eks en nettside eller en E-postadresse).  Videre ønsker hotellet varene levert til fast avtalte tider.

Når maten er tilberedt og servert for gjestene, så ønsker man å fortelle historien om rettene – også på engelsk.  Lokalmat gir ingen merverdi hvis man ikke forteller gjestene at det er lokalmat.  Her ønskes løsninger som gjør at man enkelt kan skrive ut matens historie – helst også i kortversjon (visittkort format), slik at historien også kan presenteres ved ”f.eks å sette ”visittkortet” ved siden av f.eks leverposteien på frokostbordet”.

Hovedmål for dialogseminaret:

Drøfte hvordan lokalmat kan tilbys, distribueres og brukes for økt lønnsomhet i alle ledd fra produsent til forbruker.

Identifisere «flaskehalser» som gjør at vi ikke får dette til – og hva vi må gjøre for å få det til!

For å legge et grunnlag for diskusjonen har vi alliert seg med en rekke aktører og innbyr til følgende dagsorden:

Agenda

09:00 – Oppmøte – mingling og kaffekopp

09:30 – Presentasjon av mål og mening ved Bård Huseby – Vestlandsforskning,          kompetansemegler i VRI

09:45 – Gloppen Hotell ved Dir. Preben Moen – Lokalmat lønner seg!

10:15 – Rørosmat – erfaringer fra en region som får det til.  Erfaringer gode og dårlige – Daglig leder Kristin Bendixvold

10:45 – Gudbrandsdalsmat – erfaringer fra en annen region som får det til Erfaring gode og    dårlige – Daglig leder Anette Svastuen.

11:15 – Coop Vest – butikkerfaringer med lokalmat – Adm dir. Geir Espe.

12:00 – 12:30  Lunsj

12:45 – Utfordringer produsenter – Haugen Gardsmat – Sjef og eier Odd Ohnstad

13:15 – Hanne Frosta – restauranterfaringer fra Hanne på Høyden

13:45 – Kaffe og benstrekk

14:00 – Hva fokuserer hjelpemiddelapparatet på – hvordan kan vi få hjelp til å komme videre? – Aud Slettehaug

14:30 – 15:45 Historiefortelling og veien videre – diskusjon og oppsummering – Bård Huseby

Diskusjoner/brainstorming til hvert innlegg.

Seminaret er gratis men flott om du sender en mail til bhu@vestforsk.no at du kommer :-).

Vi håper så mange som mulig vil være med på seminaret og på veien videre til neste fase.

Kan vi lykkes bedre med konkrete løsninger her om vi arbeider sammen i et nytt, aktivt nettverk?