VRI-mobilitet og studentoppgaver

Dei næringslivsretta bacheloroppgåvene som får støtte gjennom VRI-mobilitet vert presenterte 27. og 28. mai 2015 på Auditorium Sunnfjord, HiSF Campus Førde.

Onsdag 27. mai

09:00
nLink – Motoman-robot og fresing
RMS – robot milling solution http://studprosjekt.hisf.no/~15nlink/
Lars Martin Gjeraker, Christian Marås, Svanhild Thomsen, Morten Sundsøy
09:30
Intin – Trådlause parkeringssensorar
Inpark http://studprosjekt.hisf.no/~15intin/
Erik Bjaanes, Torbjørn Årdal, Per Øyvind Olset

10.00
Enoro – presentasjon av effektforbruk
Enoro http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro/
Anders Aalen, Kim Rene Merkesvik, Andrii Petrhychak

Pause

11:00
Automatisk innsjekk på campingplass
CampLett http://studprosjekt.hisf.no/~15camping/
Jens Førsund, Eivind Inderøy, Roy Arve Hetle, Sander Falkenstein

11:30
Brygging AS – automatisering av ølbryggeri
Autobrygg http://www.autobrygg.no/#intro
Guro Huus, Torbjørg Huus, Mikal Berge, Kevin Østerhus

Torsdag 28. mai

09:00
Statkraft, rehabilitering av Hove kraftverk
Prosjektakt http://studprosjekt.hisf.no/~15vik/
Andre Håkonshellen, Tormod Sanden, Karl Martin Norbom

09:30
Sogn og Fjordane energi og Statnett – Ålfoten trafostasjon
Distribusjonsnett i Ålfoten http://studprosjekt.hisf.no/~15aalfoten/
Robert Øyene Einemo, Joar Fjellestad, Marius Folkestad
10:00
Sogn og Fjordane energi – nettløysing i Svelgen, prosjektering
D-nett Svelgen http://studprosjekt.hisf.no/~15dnett/
Ingunn Vassbotten, Dennik Gnananantham, Marius Kjellevold

Pause
11:00
Sunnfjord energi – Storehaugen på Sande, prosjektering
Distribusjonsnett i Storehaugen http://studprosjekt.hisf.no/~15steia/
Mariell Hermansen, Mie Neumann
11:30
Sunnfjord energi – minikraftverk i Bygstad, prosjektering
22 kV avgreining Kapstad http://studprosjekt.hisf.no/~15seas/
Sigvart Hatlestad, Ove Ingvar Feidje