Mindre gods, meir pengar? Transportseminar 15.9 i Førde

Mindre gods, meir pengar? – Transportseminar på Concordbygget i Førde tirsdag 15.09 fra 10-15:30

VRI inviterer transportørar til seminar.

Mindre gods, meir pengar?
Sogn og Fjordane er eit fylke med næring og busetnad spreidd på eit stort geografisk område. Frå fjord og fjell, til dei ytterste øyar.
Distribusjon av varer kan vere krevjande i delar av dette fylket, store avstandar, låg frekvens på ferjeavgangar og begrensa mengder gods.

Det er fleire transportselskap som i dag køyrer til dei same destinasjonane, fleire gangar i veka og med ledig lastekapasistet.
Dette er lite lønnsomt for både selskapa og miljøet.

Pr.idag ser det ut til at framtida for nokre næringar vil bli prega av synkande aktivitet, noko som igjen vil bety redusert mengde gods.

Kva kan vi gjere med det?

Vi ønskjer at De som transportør vil være med på å sjå på dette med det som mål å styrke transportnæringa i fylket, og vil med dette invitere Dykk til å delta på transportseminar på Concordbygget i Førde (Firdaveien 6) tirsdag 15.09 kl 10-15:30.

Vi vil komme tilbake til endelig agenda med foredragsholdere når alt er klart men her er agendaen slik vi ser den for oss nå:

10:00 – Velkommen – Mål og mening ved Bård Huseby Vestlandsforskning
10:15 – Hvordan ser fremtiden ut? –
11:15 – Kaffe og mingling
11:45 – Transport utfordringer i Sogn og Fjordane – Nils Huus
12:30 – Lunsj
13:30 – «Transportsynergier – mer penger på bunnlinjen – hvordan Internett og «dingser» kan løse transport utfordringer i vår region» – Jan Erik Evanger – APX Systems
14:30 – Dialog – Bård Huseby – Vestlandsforsking
15:00 – Hva gjør vi nå? Bård
15:30 – Vel hjem

Det vil bli mulig å kjøpe lunsj i kantinen på Concordbygget. Jeg er avhengig av å vite hvor mange vi blir. Frist for på melding er mandag 07.09.

Dette blir bra – Velkommen!

Kontaktinfo:
bhu@vestforsk.no
Tlf + 47 41000200

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s