Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til prosjektverkstad i Sogndal den 17. september

Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til prosjektverkstad i Sogndal den 17. september 2015 i Flostova på Fosshaugane Campus.

VRI oppmodar verksemder med satsingar innan Energi, Reiseliv, mat (blå og grøn) og innovasjon i offentleg sektor om å vurdere RFF Vest si aktive utlysing og melde seg på prosjektverkstaden.

PROSJEKTVERKSTAD
Prosjektverkstaden er retta mot dei som vil søkja Regionalt forskingsfond om støtte til hovudprosjekt no i haust.
På møtet vil også representantar frå Forskingsrådet og Njøs Næringsutvikling delta.
Du kan lesa meir om prosjektverkstaden ved å gå inn på denne linken. Der skjer også påmeldinga.